زمان بندی تدریس دروس مدرسه یکشنبه 21 اردیبهشت
زمان بندی تدریس دروس مدرسه یکشنبه 21 اردیبهشت
اخباراخبار ایران

برنامه تدریس دروس مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش یکشنبه ۱۰ فروردین

0

به گزارش نیلز برنامه تدریس تلویزیونی از شبکه آموزش یکشنبه ۱۰ فروردین به شرح زیر است:

لیست کامل جدول برنامه تدریس دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه ۱۰ فروردین

متوسطه دوره اول یکشنبه ۱۰ فروردین:

 • ساعت٩ تا٩:٣٠درس ریاضی پایه۷.
 • ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس فرهنگ‌وهنر پایه۹
 • ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس ریاضی پایه۸

برنامه دوره ابتدایی یکشنبه ۱۰ فروردین:

 • ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی وریاضی پایه اول.
 • از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ فارسی ونگارش پایه دوم.
 • از ساعت ١١:٣٠ تا١٢فارسی ونگارش پایه سوم.
 • ازساعت١٢تا١٢:٣٠ علوم تجربی وتفکر پایه چهارم.
 • از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم.
 • از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه ششم.

متوسطه دوم یکشنبه ۱۰ فروردین:

 • ساعت۱۵درس عربی زبان قران پایه١٠
 • ساعت١۵:٣٠ درس فیزیک٣ پایه۱٢
 • ساعت۱۶درس زمین شناسی پایه ۱۱
 • ساعت۱۶:۳۰درس فیزیک پایه١١
 • ساعت۱۷ درس عربی زبان قران۳ پایه ١٢ .
 • ساعت۱۷:۳۰درس شیمی پایه۱۲

برای دیدن برنامه تدریس دروس مدرسه تلویزیونی شبکه چهار روی لینک زیر کلیک کنید

برنامه تدریس دروس مدرسه شبکه ۴ نهم فروردین

تهیه شده در واحد خبری سایت نیلز www.nilz.ir

-

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

فیلم فرار ۷۰ زندانی از زندان سقز

مقاله قبلی

برنامه تدریس دروس مدرسه تلویزیونی از شبکه چهار ۴ یکشنبه ۱۰ فروردین

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.