آمار رسمی مبتلایان و تلفات به کرونا ویروس در ایران در تاریخ 13 اسفند
اخباراخبار ایراناخبار پزشکی و سلامتکرونا

آمار رسمی مبتلایان به کرونا در ایران ۱۳ اسفند ۹۸

نظرات

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به ۲۳۳۶ نفر افزایش یافت

معاون بهداشت وزارت بهداشت:
تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به ۲۳۳۶ نفر افزایش یافت.
همچنین تعداد قربانیان کرونا در سطح کشور به ۷۷ نفر افزایش یافت.
تعداد بهبود یافتگان هم به ۴۳۵ نفر رسید.
تهران در صدر درگیری با کرونا است.
در سایر استان ها به صورت تک گیر این ابتلا وجود دارد

تلفات کروناایران13اسفند