دانلود مقام های باستانی تنبور
فرهنگ و هنرمهم ترین مطالبموزیکموسیقی سنتی

دانلود آلبوم مقامهای باستانی تنبور عادل کمالی، علی کمالی و فراز کاویانی

نظرات

آلبوم مقام های باستانی تنبور اثر جدیدی است با صدای عادل کمالی و علی کمالی و نوازندگی فراز کاویانی

جهت دانلود آلبوم مقام های باستانی تنبور عادل کمالی علی کمالی و فراز کاویانی روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود آلبوم مقام های باستانی تنبور عادل کمالی علی کمالی و فراز کاویانی

جهت دانلود آلبوم مقام های باستانی تنبور عادل کمالی علی کمالی و فراز کاویانی روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود قانونی آلبوم مقامهای باستانی تنبور عادل کمالی علی کمالی و فراز کاویانی


آهنگ های آلبوم مقامهای باستانی تنبور

۱- سلطان دینه
۲- سلطان دینه ۲
۳- سلطان دینه روایتی دیگر
۴- حنای فریادرس
۵- آقا یار داوود
۶- آقای جافم
۷- حق داوود
۸- جمنیان
۹- جمنیان روایتی دیگر
۱۰- ایمانم یار
۱۱- خواجه غلامان
۱۲- چیوشان یار
۱۳- هی چلتان چلانان
۱۴- چلتان چلانا
۱۵- هی چلتان چلانان روایتی دیگر
۱۶- باباسرهنگی (یاران و باطن)
۱۷- بنیامین پیراه
۱۸- گلرم باقی
۱۹- سن جمله یاری
۲۰- هواشان هواش
۲۱- وخیریم بایو
۲۲- ناینا جاشناناه
۲۳- یار داوود
۲۴- هر وا بوواه هر را دابی
۲۵- های دایار
۲۶- های ایمانم یار
۲۷- های ایمانم یار به روایتی دیگر
۲۸- هو هو یار
۲۹- هو هو یار دلفان
۳۰- هاوو باله
۳۱- فانی فانی
۳۲- فانی فانی به روایتی دیگر
۳۳- علی علی
۳۴- علی علی هو
۳۵- علی گرزاویش
۳۶- علی گرزاویش به روایتی دیگر
۳۷- حقان حقان
۳۸- سید محمد
۳۹- سید محمد به روایتی دیگر
۴۰- شامایو


۴۱- شامایو به روایتی دیگر
۴۲- صایل آی صایل
۴۳- صایل آی صایل به روایتی دیگر
۴۴- رژیان دالاهو
۴۵- یاران جمینان
۴۶- های گیان
۴۷- های گیان ۲
۴۸- های گیان ۳
۴۹- ها ها
۵۰- هاقو حق
۵۱- هجرانی
۵۲- بابا ناووسی
۵۳- بابا ناووسی ۲
۵۴- بابا ناووسی ۳
۵۵- داوود نکوراه
۵۶- خاص بژاناه
۵۷- بایانو یاری
۵۸- لامی لامی
۵۹- تالا سوواران
۶۰- باوا هیار (داسی ویت والا)
۶۱- های لاواه
۶۲- باله ها
۶۳- تناه میری
۶۴- سر خیوی
۶۵- لاوه های لاوه
۶۶- های دوست
۶۷- مجنونی
۶۸- سرتارز
۶۹- باریاه
۷۰- قطار
۷۱- عابدیناه
۷۲- غریبی
۷۳- دوالاه (مجنونی لنگ)
۷۴- پاوا مووری
۷۵- پاوا مووری ۲
۷۶- سرخوشانی
۷۷- شایخ امیری ۱
۷۸- شایخ امیری ۲
۷۹- طرز یاری
۸۰- سید خموشی
۸۱- الوناتی
۸۲- شاخوشانی
۸۳- شاخوشانی ۲ (بابا طاهری)
۸۴- پیشراوی
۸۵- پیشراوی پردیواری
۸۶- طرزه رووسام
۸۷- گل و خاک
۸۸- گلا و داراه

دانلود قانونی البوم مقامهای باستانی تنبور عادل کمالی علی کمالی و فراز کاویانی

دانلود رایگان البوم مقامهای باستانی تنبور