ریز ساعات تدریس دروس مدرسه در شبکه آموزش و چهار و قرآن
اخباراخبار ایرانمهم ترین مطالب

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۶ بهمن شبکه آموزش و چهار و قرآن

نظرات

ساعت و زمان دقیق تدریس دروس مدرسه در تلویزیون یا به عبارتی مدرسه آنلاین تلویزیونی دوشنبه ششم بهمن ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن به شرح زیر است.

ساعت پخش مدرسه آنلاین تلوزیون در شبکه چهار و شبکه آموزش دوشنبه ۶ بهمن به شرح ذیل می باشد

جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه ششم بهمن ماه ۹۹ به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش


آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠
مهارت شناختی – پایه ۱۲ – رشته تربیت کودک -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا۹:۰
حسابدار تکمیلی -رشته حسابداری – پایه ۱۱ – شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰
دانش فنی تخصصی -پایه ۱۱- رشته ساختمان -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
مهارت های ذهنی و چابکی – پایه ۱۰ – رشته تربیت بدنی- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰
مهارت های رزمی هدفی – پایه ۱۱ – رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
علوم تجربی و تفکر
پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
بازی و ریاضی
پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
بازی و ریاضی
پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
فارسی و نگارش
پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰
بازی و ریاضی
پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
بازی و ریاضی
پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعات اجتماعی – درس ۱۴
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
مطالعات اجتماعی- درس ۱۴ قسمت دوم
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
مطالعات اجتماعی- درس ۱۳ قسمت سوم
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
آموزش معلمان -سنجش عملکرد ( طراحی تکلیف غنی )

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
عربی و زبان قرآن یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
عربی و زبان قرآن دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
عربی و زبان قرآن سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵
فیزیک یک – پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰
فیزیک دو -پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس سلامت و بهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما


……صبح…….
ساعت ۸:۰۰
علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
احکام ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱
درس هدیه های آسمانی
سوم دبستان.
ساعت۱۱:۳۰
درس آموزش قرآن دوم دبستان.
……..عصر……….
ساعت۱۵
دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰
اموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه

تهیه شده در واحد آموزش سایت نیلز https://www.nilz.ir/

دانلود فیلم های کلاس تلویزیونی 6 بهمن