اسامی نهایی نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم سال 98 در حوزه انتخابیه دماوند فیروزکوه
اخباراخبار ایرانانتخابات مجلس یازدهم

نتایج نهایی شمارش آرا انتخابات مجلس یازدهم ۹۸ حوزه انتخابیه دماوند فیروزکوه

نظرات

نتیجه نهایی انتخابات مجلس یازدهم در حوزه انتخابیه دماوند فیروزکوه به شرح ذیل اعلام می گردد.

نتایج نهایی شمارش آرا

سید احمد رسولی نژاد راهی بهارستان شد

نتیجه انتخابات مجلس 98 دماوند فیروزکوه