ابتلای سه نفر دیگر به کروناویروس در قم و اراک
اخباراخبار ایراناخبار پزشکی و سلامتحوادثسلامتکرونا

۳ مورد جدید کرونا ویروس در قم و اراک

نظرات

تایید ابتلای ۳ مورد جدید به کرونا ویروس

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت:
بر اساس شواهد آزمایشگاهی، ابتلای سه نفر از بیماران بستری در قم و اراک به کرووید ۱۹ تایید شده و بیماران مذکور در حال حاضر در بیمارستان تحت مراقبت قرار دارند
هر سه بیمار تابعیت ایرانی داشته و فرد مبتلا در اراک نیز ساکن قم و از همکاران پزشک ما است. /ایسنا

تلفات کرونا اراک