زمان بندی تدریس دروس مدرسه چهارشنبه 24 اردیبهشت
اخباراخبار ایرانمهم ترین مطالب

زمان پخش آموزش مدرسه تلویزیون چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت شبکه آموزش و چهار

نظرات

ساعت و زمان دقیق تدریس دروس مدرسه در تلویزیون یا به عبارتی مدرسه آنلاین تلویزیون بعد از اعلام رسمی در همین صفحه قرار می گیرد.

ساعت پخش مدرسه آنلاین تلوزیون در شبکه چهار و شبکه آموزش چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت به شرح ذیل می باشد.

تهیه شده در واحد آموزش سایت نیلز https://www.nilz.ir/

دانلود فیلم های کلاس تلویزیونی 24 اردیبهشت