ریز ساعات تدریس دروس مدرسه در شبکه آموزش و چهار و قرآن
اخباراخبار ایرانمهم ترین مطالب

برنامه های تدریس مدرسه تلویزیونی شبکه آموزش روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت

نظرات

به گزارش نیلز برنامه تدریس تلویزیونی از شبکه آموزش چهارشنبه ۳ اردیبهشت به شرح زیر است:

لیست کامل جدول دروس آموزشی شبکه آموزش به شرح ذیل می باشد

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

 • ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩ .
 • ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه۸ .
 • ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵درس زبان انگلیسی پایه ٧
 • ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ ریاضی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:

 • ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول.
 • از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم.
 • از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم.
 • ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم.
 • از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم.
 • از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

 • ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
 • ساعت١۵ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته ها
 • ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی٢ پایه ١١ تمام رشته ها .
 • ساعت۱۶ درس فارسی٢ پایه١١ تمام رشته ها .
 • ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشته ها
 • ساعت ١٧ درس فیزیک۱ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک .
 • ساعت ٢٢ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته تجربی ساعت ٢٢:٣٠ درس مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه١٢

برای بازدید لیست تدریس دروس مدرسه تلویزیونی شبکه چهار روی لینک زیر کلیک کنید

برنامه تدریس دروس مدرسه شبکه ۴ روز ۳ اردیبهشت

تهیه شده در واحد خبری سایت نیلز www.nilz.ir

دانلود فیلم های کلاس تلویزیونی 3 اردیبهشت