ریز ساعات تدریس دروس مدرسه در شبکه آموزش و چهار و قرآن
اخباراخبار ایرانمهم ترین مطالب

جدول زمانی مدرسه تلویزیونی جمعه ۳ بهمن شبکه آموزش و چهار و قرآن

نظرات

ساعت و زمان دقیق تدریس دروس مدرسه در تلویزیون یا به عبارتی مدرسه آنلاین تلویزیونی جمعه سوم بهمن ماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌‌های آموزش، چهار و قرآن به شرح زیر است.

ساعت پخش مدرسه آنلاین تلوزیون در شبکه چهار و شبکه آموزش جمعه ۳ بهمن به شرح ذیل می باشد

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه سوم بهمن ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:


آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠
آرایه ها در php- رشته تولید و توسعه پایگاه اینترنی – پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰
طراحی و ساخت مبلمان مسکونی – رشته صنایع چوب و مبلمان – پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰
استاندارد نقشه کشی معماری – رشته نقشه کشی ساختمان – پایه ۱۱- شاخه کاردانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠
فارسی و زندگی
با محوریت پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰
فارسی و زندگی
با محوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰
فارسی وزندگی
بامحوریت پایه ششم

ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰
تفکر و پژوهش پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰
بسته تحولی مدرسه خوانا

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
فارسی و نگارش مقدماتی
ویژه ناشنوایان
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰
بازی و ریاضی مقدماتی
ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
فرهنگ و هنر – سفالگری
پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
فرهنگ و هنر – خوشنویسی،
پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
فرهنگ و هنر – هنرهای زیر لاکی
پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
اموزش معلمان – سنجش در ادبیات

متوسطه دوم :
ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷
زمین شناسی – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰

زمین شناسی – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
تفکر و سواد رسانه ای – درس انتخابی – مشترک تمامی رشته ها

شبکه ۴


ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸:۳۰درس مدیریت خانواده وسبک زندگی۲پایه۱۲مشترک تمام رشته ها .
ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .
ساعت۱۱:۴۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۱۵درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته ادبیات.
ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی آمار۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

شبکه قران و معارف سیما


…… صبح……
ساعت ۸:۰۰
اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰
اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
…… عصر…….
ساعت ۱۵:۰۰
اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

تهیه شده در واحد آموزش سایت نیلز https://www.nilz.ir/

دانلود فیلم های کلاس تلویزیونی 3 بهمن