اخباراخبار ایراناخبار پزشکی و سلامتاخبار جهانکرونامهم ترین مطالب

آمار لحظه ای و آنلاین مبتلایان به کرونا در کشورهای جهان

0
زمان به روزرسانی آمارها: 18 تیر 1399 ساعت 13:19

آمار آنلاین و لحظه ای مبتلایان کرونا در جهان

مبتلایان فوت شده بهبود یافته به روزشده در
۱۱,۹۶۵,۹۳۸ ۵۴۷,۰۰۲ ۶,۹۱۳,۷۹۳ ۱۸ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۹

آمار آنلاین و لحظه ای مبتلایان کرونا به تفکیک قاره ها و کشورها

قاره/کشور کل مبتلایان موارد جدید فوت شده فوت جدید وخیم بهبود
جهان ۱۱,۹۷۱,۳۵۸ ۲۹,۲۴۰ ۵۴۷,۰۹۹ ۱,۴۴۴ ۵۸,۱۷۲ ۶,۹۱۷,۳۲۹
کشور آمریکا ۳,۰۹۷,۴۱۷ ۳۳۳ ۱۳۳,۹۷۷ ۵ ۱۵,۳۷۱ ۱,۳۵۵,۰۸۱
برزیل ۱,۶۷۴,۶۵۵ ۰ ۶۶,۸۶۸ ۰ ۸,۳۱۸ ۱,۱۱۷,۹۲۲
هند ۷۴۴,۳۳۰ ۸۴۹ ۲۰,۶۷۱ ۱۸ ۸,۹۴۴ ۴۵۷,۱۳۳
روسیه ۷۰۰,۷۹۲ ۶,۵۶۲ ۱۰,۶۶۷ ۱۷۳ ۲,۳۰۰ ۴۷۲,۵۱۱
پرو ۳۰۹,۲۷۸ ۰ ۱۰,۹۵۲ ۰ ۱,۲۶۵ ۲۰۰,۹۳۸
شیلی ۳۰۱,۰۱۹ ۰ ۶,۴۳۴ ۰ ۲,۰۶۰ ۲۶۸,۲۴۵
اسپانیا ۲۹۹,۲۱۰ ۰ ۲۸,۳۹۲ ۰ ۶۱۷ ۰
انگلستان ۲۸۶,۳۴۹ ۰ ۴۴,۳۹۱ ۰ ۲۰۹ ۰
Mexico ۲۶۸,۰۰۸ ۶,۲۵۸ ۳۲,۰۱۴ ۸۹۵ ۳۷۸ ۱۶۳,۶۴۶
ایران ۲۴۵,۶۸۸ ۰ ۱۱,۹۳۱ ۰ ۳,۲۷۰ ۲۰۷,۰۰۰
ایتالیا ۲۴۱,۹۵۶ ۰ ۳۴,۸۹۹ ۰ ۷۰ ۱۹۲,۸۱۵
Pakistan ۲۳۷,۴۸۹ ۲,۹۸۰ ۴,۹۲۲ ۸۳ ۲,۲۳۶ ۱۴۰,۹۶۵
عربستان ۲۱۷,۱۰۸ ۰ ۲,۰۱۷ ۰ ۲,۲۶۸ ۱۵۴,۸۳۹
South Africa ۲۱۵,۸۵۵ ۰ ۳,۵۰۲ ۰ ۵۳۹ ۱۰۲,۲۹۹
ترکیه ۲۰۷,۸۹۷ ۰ ۵,۲۶۰ ۰ ۱,۱۵۲ ۱۸۵,۲۹۲
آلمان ۱۹۸,۳۵۵ ۰ ۹,۱۰۳ ۰ ۲۹۸ ۱۸۲,۷۰۰
Bangladesh ۱۷۲,۱۳۴ ۳,۴۸۹ ۲,۱۹۷ ۴۶ ۱ ۸۰,۸۳۸
فرانسه ۱۶۸,۸۱۰ ۰ ۲۹,۹۳۳ ۰ ۵۳۸ ۷۷,۶۵۵
Colombia ۱۲۴,۴۹۴ ۰ ۴,۳۵۹ ۰ ۸۷۵ ۵۱,۸۶۱
کانادا ۱۰۶,۱۶۷ ۰ ۸,۷۱۱ ۰ ۲,۱۵۰ ۶۹,۸۸۳
Qatar ۱۰۰,۹۴۵ ۰ ۱۳۴ ۰ ۱۵۴ ۹۴,۹۰۳
Argentina ۸۳,۴۲۶ ۰ ۱,۶۴۴ ۰ ۶۸۸ ۳۰,۰۹۵
Egypt ۷۷,۲۷۹ ۰ ۳,۴۸۹ ۰ ۴۱ ۲۱,۷۱۸
سوئد ۷۳,۳۴۴ ۰ ۵,۴۴۷ ۰ ۱۰۳ ۰
Indonesia ۶۸,۰۷۹ ۱,۸۵۳ ۳,۳۵۹ ۵۰ ۰ ۳۱,۵۸۵
عراق ۶۴,۷۰۱ ۰ ۲,۶۸۵ ۰ ۳۹۶ ۳۶,۲۵۲
Belarus ۶۴,۰۰۳ ۰ ۴۳۶ ۰ ۸۹ ۵۱,۹۰۲
اکوادور ۶۳,۲۴۵ ۰ ۴,۸۷۳ ۰ ۲۸۸ ۲۹,۰۷۱
بلژیک ۶۲,۱۲۳ ۶۵ ۹,۷۷۶ ۲ ۳۲ ۱۷,۱۳۸
امارات ۵۲,۶۰۰ ۰ ۳۲۶ ۰ ۱ ۴۱,۷۱۴
Kuwait ۵۱,۲۴۵ ۰ ۳۷۷ ۰ ۱۵۹ ۴۱,۵۱۵
Kazakhstan ۵۱,۰۵۹ ۱,۳۷۶ ۲۶۴ ۰ ۲۲۱ ۲۸,۴۰۲
هلند ۵۰,۶۹۴ ۰ ۶,۱۳۲ ۰ ۲۴ ۰
Ukraine ۵۰,۴۱۴ ۸۰۷ ۱,۳۰۶ ۲۳ ۹۱ ۲۳,۱۱۹
Oman ۴۸,۹۹۷ ۰ ۲۲۴ ۰ ۱۲۷ ۳۱,۰۰۰
Philippines ۴۷,۸۷۳ ۰ ۱,۳۰۹ ۰ ۱۶۶ ۱۲,۳۸۶
سنگاپور ۴۵,۲۹۸ ۱۵۸ ۲۶ ۰ ۱ ۴۱,۰۰۲
پرتغال ۴۴,۴۱۶ ۰ ۱,۶۲۹ ۰ ۷۶ ۲۹,۴۴۵
Bolivia ۴۱,۵۴۵ ۱,۰۳۶ ۱,۵۳۰ ۵۴ ۷۱ ۱۲,۳۹۸
Panama ۴۰,۲۹۱ ۰ ۷۹۹ ۰ ۱۶۰ ۱۸,۷۲۶
Dominican Republic ۳۸,۴۳۰ ۰ ۸۲۱ ۰ ۲۰۸ ۱۹,۵۶۴
Poland ۳۶,۶۸۹ ۲۷۷ ۱,۵۴۲ ۱۴ ۶۶ ۲۴,۸۷۸
Afghanistan ۳۳,۵۹۴ ۲۱۰ ۹۳۶ ۱۶ ۳۱ ۲۰,۳۰۵
رژیم صهیونیستی ۳۲,۷۱۴ ۴۹۲ ۳۴۳ ۱ ۱۰۷ ۱۸,۲۶۷
سوئیس ۳۲,۳۶۹ ۰ ۱,۹۶۶ ۰ ۱۷ ۲۹,۳۰۰
Bahrain ۳۰,۳۲۱ ۰ ۹۸ ۰ ۶۰ ۲۵,۵۷۰
Armenia ۲۹,۸۲۰ ۵۳۵ ۵۲۱ ۱۸ ۱۰ ۱۷,۴۲۷
Nigeria ۲۹,۷۸۹ ۰ ۶۶۹ ۰ ۷ ۱۲,۱۰۸
Romania ۲۹,۶۲۰ ۰ ۱,۷۹۹ ۰ ۲۳۱ ۲۰,۵۳۴
ایرلند ۲۵,۵۳۸ ۰ ۱,۷۴۲ ۰ ۱۲ ۲۳,۳۶۴
Honduras ۲۵,۴۲۸ ۷۶۳ ۶۷۷ ۲۱ ۵۸ ۲,۶۳۷
Guatemala ۲۴,۷۸۷ ۰ ۱,۰۰۴ ۰ ۵ ۳,۵۷۵
Ghana ۲۱,۹۶۸ ۰ ۱۲۹ ۰ ۶ ۱۷,۱۵۶
Azerbaijan ۲۱,۳۷۴ ۰ ۲۶۵ ۰ ۶۶ ۱۲,۶۳۵
ژاپن ۱۹,۹۸۱ ۰ ۹۷۸ ۰ ۳۶ ۱۷,۱۹۷
اتریش ۱۸,۴۲۱ ۰ ۷۰۶ ۰ ۱۰ ۱۶,۶۸۶
Moldova ۱۸,۱۴۱ ۰ ۶۰۳ ۰ ۳۹۱ ۱۱,۲۴۱
Algeria ۱۶,۸۷۹ ۰ ۹۶۸ ۰ ۵۵ ۱۲,۰۹۴
Serbia ۱۶,۷۱۹ ۰ ۳۳۰ ۰ ۱۱۰ ۱۳,۳۶۶
Nepal ۱۶,۱۶۸ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۷,۴۹۹
Cameroon ۱۴,۹۱۶ ۰ ۳۵۹ ۰ ۵۲ ۱۱,۵۲۵
Morocco ۱۴,۶۰۷ ۰ ۲۴۰ ۰ ۱۹ ۱۰,۶۳۹
کره جنوبی ۱۳,۲۴۴ ۶۳ ۲۸۵ ۰ ۱۵ ۱۱,۹۷۰
Denmark ۱۲,۸۸۸ ۰ ۶۰۹ ۰ ۵ ۱۱,۹۸۳
Czechia ۱۲,۶۸۵ ۰ ۳۵۱ ۰ ۱۳ ۷,۹۱۰
Ivory Coast ۱۱,۱۹۴ ۰ ۷۶ ۰ ۰ ۵,۴۸۷
Uzbekistan ۱۰,۸۳۸ ۱۶۸ ۴۱ ۱ ۳۷ ۶,۸۱۱
Sudan ۹,۹۹۷ ۰ ۶۲۲ ۰ ۰ ۵,۰۳۴
Norway ۸,۹۴۷ ۰ ۲۵۱ ۰ ۳ ۸,۱۳۸
Australia ۸,۸۸۶ ۱۳۱ ۱۰۶ ۰ ۸ ۷,۴۸۷
Malaysia ۸,۶۷۴ ۰ ۱۲۱ ۰ ۲ ۸,۴۸۱
El Salvador ۸,۵۶۶ ۲۵۹ ۲۳۵ ۶ ۲۴۲ ۵,۱۳۳
Kyrgyzstan ۸,۴۸۶ ۳۴۵ ۱۱۲ ۱۳ ۲۴ ۲,۹۸۳
Kenya ۸,۲۵۰ ۰ ۱۶۷ ۰ ۲۹ ۲,۵۰۴
Venezuela ۷,۶۹۳ ۰ ۷۱ ۰ ۱۸ ۲,۱۰۰
Senegal ۷,۵۴۷ ۰ ۱۳۷ ۰ ۳۴ ۵,۰۲۳
DRC ۷,۴۳۲ ۰ ۱۸۲ ۰ ۰ ۳,۲۲۶
Finland ۷,۲۶۲ ۰ ۳۲۹ ۰ ۱ ۶,۷۰۰
North Macedonia ۷,۲۴۴ ۰ ۳۵۱ ۰ ۵۵ ۳,۳۲۴
Haiti ۶,۴۳۲ ۶۱ ۱۱۷ ۴ ۰ ۲,۰۸۰
Tajikistan ۶,۳۱۵ ۰ ۵۳ ۰ ۰ ۴,۹۶۵
Bulgaria ۶,۱۰۲ ۰ ۲۵۴ ۰ ۳۲ ۳,۰۳۷
Ethiopia ۵,۸۴۶ ۰ ۱۰۳ ۰ ۳۵ ۲,۴۳۰
Gabon ۵,۷۴۳ ۰ ۴۶ ۰ ۱۱ ۲,۵۷۴
Guinea ۵,۶۳۶ ۰ ۳۴ ۰ ۲۴ ۴,۵۴۲
Bosnia and Herzegovina ۵,۶۲۱ ۰ ۲۰۷ ۰ ۴ ۲,۶۹۳
Costa Rica ۵,۴۸۶ ۰ ۲۳ ۰ ۱۱ ۱,۸۱۰
French Guiana ۵,۱۷۸ ۰ ۲۱ ۰ ۳۰ ۲,۱۱۹
Mauritania ۵,۰۲۴ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۴ ۱,۹۴۴
Djibouti ۴,۸۷۸ ۰ ۵۵ ۰ ۰ ۴,۶۲۱
Palestine ۴,۶۴۷ ۰ ۱۹ ۱ ۰ ۴۹۴
Luxembourg ۴,۶۰۳ ۰ ۱۱۰ ۰ ۳ ۴,۰۵۶
Hungary ۴,۲۱۰ ۵ ۵۸۹ ۰ ۶ ۲,۸۸۵
CAR ۴,۰۷۱ ۰ ۵۲ ۰ ۲ ۹۷۶
Greece ۳,۵۸۹ ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۰ ۱,۳۷۴
Madagascar ۳,۴۷۲ ۰ ۳۳ ۰ ۴۱ ۱,۱۸۷
Croatia ۳,۲۷۲ ۰ ۱۱۳ ۰ ۵ ۲,۲۲۹
Thailand ۳,۱۹۷ ۲ ۵۸ ۰ ۱ ۳,۰۷۴
Equatorial Guinea ۳,۰۷۱ ۰ ۵۱ ۰ ۰ ۸۴۲
Albania ۳,۰۳۸ ۰ ۸۱ ۰ ۷ ۱,۷۴۴
Somalia ۳,۰۱۵ ۰ ۹۲ ۰ ۲ ۱,۰۹۶
Nicaragua ۲,۸۴۶ ۰ ۹۱ ۰ ۰ ۱,۹۹۳
Mayotte ۲,۶۸۸ ۰ ۳۴ ۰ ۳ ۲,۴۴۶
Paraguay ۲,۵۰۲ ۰ ۲۰ ۰ ۸ ۱,۱۹۳
Maldives ۲,۵۰۱ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲ ۲,۱۵۸
Cuba ۲,۳۹۵ ۰ ۸۶ ۰ ۴ ۲,۲۴۰
Mali ۲,۳۴۸ ۰ ۱۱۹ ۰ ۰ ۱,۵۵۶
Sri Lanka ۲,۰۸۱ ۰ ۱۱ ۰ ۱ ۱,۹۵۵
South Sudan ۲,۰۲۱ ۰ ۳۸ ۰ ۰ ۳۳۳
Estonia ۲,۰۰۳ ۸ ۶۹ ۰ ۱ ۱,۸۸۲
Lebanon ۱,۹۰۷ ۰ ۳۶ ۰ ۸ ۱,۳۴۸
Zambia ۱,۸۹۵ ۰ ۴۲ ۰ ۱ ۱,۳۴۸
Iceland ۱,۸۷۳ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۱,۸۴۷
Lithuania ۱,۸۵۴ ۱۰ ۷۹ ۰ ۱۵ ۱,۵۵۲
Malawi ۱,۸۱۸ ۰ ۱۹ ۰ ۴ ۳۱۷
Slovakia ۱,۷۹۸ ۳۱ ۲۸ ۰ ۳ ۱,۴۷۳
Guinea-Bissau ۱,۷۹۰ ۰ ۲۵ ۰ ۵ ۷۶۰
Slovenia ۱,۷۶۳ ۲۴ ۱۱۱ ۰ ۰ ۱,۴۲۳
Sierra Leone ۱,۵۷۲ ۰ ۶۳ ۰ ۰ ۱,۰۸۸
Congo ۱,۵۵۷ ۰ ۴۴ ۰ ۰ ۵۰۱
New Zealand ۱,۵۳۷ ۱ ۲۲ ۰ ۰ ۱,۴۹۲
Cabo Verde ۱,۴۹۹ ۰ ۱۸ ۰ ۰ ۷۲۴
Hong Kong ۱,۳۰۰ ۰ ۷ ۰ ۱ ۱,۱۶۱
Yemen ۱,۲۹۷ ۰ ۳۴۸ ۰ ۰ ۵۹۱
Tunisia ۱,۲۰۵ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۱,۰۴۹
Benin ۱,۱۹۹ ۰ ۲۱ ۰ ۱ ۳۳۳
Libya ۱,۱۸۲ ۰ ۳۵ ۰ ۰ ۲۹۵
Rwanda ۱,۱۷۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۵۹۵
Jordan ۱,۱۶۹ ۰ ۱۰ ۰ ۳ ۹۶۹
Latvia ۱,۱۴۱ ۷ ۳۰ ۰ ۱ ۱,۰۰۸
Niger ۱,۰۹۴ ۰ ۶۸ ۰ ۰ ۹۷۴
Eswatini ۱,۰۵۶ ۰ ۱۴ ۰ ۵ ۵۷۰
Mozambique ۱,۰۴۰ ۰ ۸ ۰ ۰ ۲۸۰
Cyprus ۱,۰۰۵ ۰ ۱۹ ۰ ۰ ۸۳۹
Burkina Faso ۱,۰۰۳ ۰ ۵۳ ۰ ۰ ۸۶۰
Uganda ۹۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۹۶
Uruguay ۹۶۵ ۰ ۲۹ ۰ ۰ ۸۶۵
Georgia ۹۶۳ ۵ ۱۵ ۰ ۵ ۸۴۱
Liberia ۹۱۷ ۰ ۴۱ ۰ ۰ ۳۹۴
Montenegro ۹۰۷ ۰ ۱۷ ۰ ۰ ۳۲۰
Chad ۸۷۳ ۰ ۷۴ ۰ ۰ ۷۸۸
Andorra ۸۵۵ ۰ ۵۲ ۰ ۰ ۸۰۰
Zimbabwe ۷۸۷ ۰ ۹ ۰ ۰ ۲۰۱
Jamaica ۷۴۵ ۸ ۱۰ ۰ ۰ ۵۹۹
Sao Tome and Principe ۷۲۴ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۲۷۹
Diamond Princess ۷۱۲ ۰ ۱۳ ۰ ۴ ۶۵۱
San Marino ۶۹۸ ۰ ۴۲ ۰ ۰ ۶۵۶
Togo ۶۸۹ ۰ ۱۵ ۰ ۲ ۴۶۷
Malta ۶۷۳ ۰ ۹ ۰ ۰ ۶۵۳
Suriname ۶۳۴ ۰ ۱۵ ۰ ۷ ۴۰۵
Namibia ۵۹۳ ۵۴ ۰ ۰ ۱ ۲۵
Channel Islands ۵۷۷ ۰ ۴۷ ۰ ۰ ۵۱۲
Réunion ۵۵۱ ۰ ۳ ۰ ۳ ۴۷۲
Tanzania ۵۰۹ ۰ ۲۱ ۰ ۷ ۱۸۳
Taiwan ۴۴۹ ۰ ۷ ۰ ۰ ۴۳۸
Angola ۳۸۶ ۰ ۲۱ ۰ ۶ ۱۱۷
Syria ۳۷۲ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۱۲۶
Vietnam ۳۶۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۳۴۲
Mauritius ۳۴۲ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۳۳۰
Isle of Man ۳۳۶ ۰ ۲۴ ۰ ۰ ۳۱۲
Myanmar ۳۱۶ ۰ ۶ ۰ ۰ ۲۴۵
Botswana ۳۱۴ ۰ ۱ ۰ ۱ ۳۱
Comoros ۳۱۱ ۰ ۷ ۰ ۰ ۲۶۶
Guyana ۲۸۴ ۰ ۱۶ ۰ ۱۱ ۱۲۵
Martinique ۲۴۹ ۰ ۱۴ ۰ ۵ ۹۸
Mongolia ۲۲۷ ۲ ۰ ۰ ۱ ۱۹۵
Eritrea ۲۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶
Cayman Islands ۲۰۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۹۴
Burundi ۱۹۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۱۸
Faeroe Islands ۱۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۸
Guadeloupe ۱۸۴ ۰ ۱۴ ۰ ۴ ۱۵۷
Gibraltar ۱۷۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۶
Bermuda ۱۴۸ ۰ ۹ ۰ ۱ ۱۳۷
Brunei ۱۴۱ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱۳۸
Cambodia ۱۴۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱۳۱
Trinidad and Tobago ۱۳۳ ۰ ۸ ۰ ۰ ۱۱۷
Monaco ۱۰۸ ۰ ۴ ۰ ۰ ۹۵
Aruba ۱۰۵ ۰ ۳ ۰ ۰ ۹۸
Bahamas ۱۰۴ ۰ ۱۱ ۰ ۱ ۸۹
Barbados ۹۸ ۰ ۷ ۰ ۰ ۹۰
Lesotho ۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱
Liechtenstein ۸۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸۱
Seychelles ۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱
Bhutan ۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵
Sint Maarten ۷۸ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۶۳
Antigua and Barbuda ۷۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۲۳
French Polynesia ۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰
Gambia ۶۱ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲۷
Turks and Caicos ۵۵ ۶ ۲ ۰ ۰ ۱۱
Macao ۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۵
Saint Martin ۴۳ ۰ ۳ ۰ ۱ ۳۷
Belize ۳۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۹
St. Vincent Grenadines ۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹
Timor-Leste ۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴
Curaçao ۲۳ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۹
Grenada ۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳
Saint Lucia ۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹
Fiji ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸
New Caledonia ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱
Laos ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹
Dominica ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸
Saint Kitts and Nevis ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵
Falkland Islands ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳
Greenland ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳
Vatican City ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲
Montserrat ۱۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۰
Papua New Guinea ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸
Western Sahara ۱۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸
MS Zaandam ۹ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰
British Virgin Islands ۸ ۰ ۱ ۰ ۰ ۷
Caribbean Netherlands ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷
St. Barth ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶
Anguilla ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳
Saint Pierre Miquelon ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
چین ۸۳,۵۷۲ ۷ ۴,۶۳۴ ۰ ۵ ۷۸,۵۴۸

راه های پیشگیری از کرونا چیست ؟

تفاوت علائم کرونا با آنفولاآنزا چیست ؟

نحوه اصولی و درست ماسک زدن برای پیشگیری از کرونا

-

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

قیمت جدید بازار و نمایندگی محصولات سایپا – ۲۴ فروردین ۹۹

مقاله قبلی

آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران و جهان ۲۴ فروردین ۹۹

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.