نتیجه نهایی شمارش آرا انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم حوزه انتخابیه بهارستان رباط کریم
نتیجه نهایی شمارش آرا انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم حوزه انتخابیه بهارستان رباط کریم
اخباراخبار ایرانانتخابات مجلس یازدهم

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه رباط کریم بهارستان

نظرات

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم سال ۹۸ حوزه انتخابیه بهارستان رباط کریم به شرح ذیل می باشد

آقای محمدباقر ابوالحسنی جبلی فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۲۴
آقای حمزه احمدوند فرزند محمدقربان کد نامزد ۱۲۶
آقای علی ارسلانی فرزند فیض علی کد نامزد ۱۲۷
آقای محمود اسدی فرزند صدقعلی کد نامزد ۱۴۱
آقای محمدرضا انصاری فرزند رجبعلی کد نامزد ۱۵۱
آقای جواد پاشاپور فرزند برزو کد نامزد ۱۵۹
آقای مجتبی جعفری فرزند رضا کد نامزد ۱۷۶
آقای سجاد جلالی فرزند یارحسین کد نامزد ۱۷۲
آقای سیدضیا چراغی فرزند سیدجمال کد نامزد ۱۷۹
آقای احد خیری فرزند رحیم کد نامزد ۱۸۹
آقای عباس خیری نژادداشبلاغ فرزند فریدون مشهور به شیخ-شیخ عباس-خیری کد نامزد ۱۹۱
آقای اصغر ربانی فرزند علی کد نامزد ۱۹۶
آقای هادی ربوی فرزند نعمت کد نامزد ۱۹۷
آقای مراد رضائی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۱۷
آقای ابراهیم روشنی فرزند حسین کد نامزد ۲۱۸
خانم مریم زارع فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۱۹
آقای بهزاد زنجانی نژادفرد فرزند حسین کد نامزد ۲۴۱
آقای محمد سراج فرزند احمدعلی کد نامزد ۲۴۶
آقای محمدمهدی سلیمی فرزند سلیم مشهور به دکتر سلیمی کد نامزد ۲۵۱
آقای مجید سهرابی فرزند مظفر کد نامزد ۲۴۹
آقای علی شریفی فرزند شیراله مشهور به شریفی کد نامزد ۲۵۶
آقای بهزاد شهبازی فرزند محمدآقا کد نامزد ۲۵۸
آقای محمود صادقی فرزند احمد کد نامزد ۲۵۹
آقای امن اله طایران فرزند غضنفر کد نامزد ۲۶۱
آقای مهدی عادل زاده نائینی فرزند حاجی ابراهیم کد نامزد ۲۶۴
آقای حمیدرضا عباسیان فرزند محمد حسن کد نامزد ۲۶۵
آقای علیرضا عبدی فرزند علی کد نامزد ۲۶۷
آقای مجتبی عسکرزاده فرزند عباس مشهور به عسگرزاده کد نامزد ۲۶۸
آقای مهدی کریمی فرزند جواد کد نامزد ۲۷۸
آقای علی کرم لرستانی فرزند علی راست کد نامزد ۲۱۵
آقای علی اصغر محمدی فرزند علی ویردی کد نامزد ۲۸۴
آقای سیدمهدی موسوی زره شوران فرزند سیدانعام اله کد نامزد ۲۹۴
آقای سیدابوالقاسم موسوی نژاددریاکناری فرزند سید عبداله مشهور به موسوی و موسوی نیا کد نامزد ۲۹۵
آقای محسن مولازاده فرزند علیرضا کد نامزد ۲۹۲
آقای محمدعلی میرزارضائی فرزند صفر کد نامزد ۲۹۶
آقای حسن نوروزی فرزند اسماعیل کد نامزد ۴۱۲
خانم الهام نوشادی فرزند حمید کد نامزد ۴۱۵
آقای سیف اله واحدی فرزند مجید کد نامزد ۴۱۶

مطالب مرتبط

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه کنگان دیر جم عسلویه

مقاله قبلی

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه مبارکه

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*