نتیجه نهایی شمارش آرا انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم حوزه انتخابیه قم
نتیجه نهایی شمارش آرا انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم حوزه انتخابیه قم
اخباراخبار ایرانانتخابات مجلس یازدهم

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه قم

نظرات

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم سال ۹۸ حوزه انتخابیه قم به شرح ذیل می باشد

کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ حوزه قم

۱- آقای علیرضا آل امین فرزند محمد جواد مشهور به سائلی کد نامزد ۱۲۴
۲- آقای سیدمحمدامین آل ایوب فرزند سید محمد حسین کد نامزد ۱۲۵
۳- آقای اباذر آبادگر فرزند محمد تقی مشهور به زنگنه کد نامزد ۱۲۶
۴- آقای یوسف احمدآبادی فرزند نظر علی کد نامزد ۱۲۹
۵- آقای سعید احمدی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۱۴۲
۶- آقای علی احمدی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۵
۷- خانم ثاره آدابی قمی فرزند عبدالحسین مشهور به آزاده کد نامزد ۱۴۹
۸- آقای محمدحسین ارجمندنیا فرزند ابوطالب مشهور به ارجمند کد نامزد ۱۵۴
۹- آقای عبدالحمید اسدی فرزند عبدالصمد کد نامزد ۱۵۷
۱۰- آقای احمد اسدی سیسی فرزند ابراهیم مشهور به کارگر کد نامزد ۱۵۸
۱۱- آقای علی اسماعیلی فرزند محمد حسن کد نامزد ۱۶۱
۱۲- آقای سیدمرتضی اسمعیلی طباء فرزند سید عباس مشهور به طبا کد نامزد ۱۶۲
۱۳- آقای صدرالدین افتخاری فرزند علی کد نامزد ۱۶۵
۱۴- خانم فاطمه آقارضی فرزند عبداله کد نامزد ۱۶۸
۱۵- آقای محمدسعید اکبری دهقان فرزند گلابعلی کد نامزد ۱۷۲
۱۶- آقای محمدیونس امیدی فرزند غلام حسین کد نامزد ۱۷۵
۱۷- آقای احمد امیرآبادی فراهانی فرزند صفرعلی مشهور به امیرآبادی فراهانی امیرآبادی وفراهانی کد نامزد ۱۷۶
۱۸- آقای احمد امیرآبادی فراهانی فرزند عبداله کد نامزد ۱۷۸
۱۹- آقای بلال انصاری فرزند غیب اله کد نامزد ۱۸۱
۲۰- آقای مجتبی انصاری زاده سلطانی فرزند محمود کد نامزد ۱۸۲
۲۱- آقای محمدحسن باقریان فرزند اسماعیل کد نامزد ۱۸۶
۲۲- آقای سعید بداغی فرزند عنایت اله کد نامزد ۱۸۷
۲۳- آقای سیدمجید تحویلدار فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۹۵
۲۴- آقای ابوالفضل جعفری فرزند علی کد نامزد ۲۱۲
۲۵- آقای علی رضا جمالی فرزند هادی کد نامزد ۲۱۵
۲۶- آقای محمدعلی جندقی فرزند اکبر کد نامزد ۲۱۷
۲۷- آقای مجتبی حلاج زمان فرزند احمد کد نامزد ۲۴۱
۲۸- آقای محمدهادی حججی فرزند احمد کد نامزد ۲۴۲
۲۹- آقای علی حدادی فرزند خداکرم کد نامزد ۲۴۵
۳۰- آقای خلیل حسن زاده فرزند علی کد نامزد ۲۴۶
۳۱- خانم فاطمه السادات حسینی فرزند سید فخرالدین کد نامزد ۲۴۹
۳۲- آقای سیدحسین حسینیان فرزند سید کمال کد نامزد ۲۵۱
۳۳- آقای صحبت اله حقیقی فرزند لطف الله کد نامزد ۲۵۴
۳۴- آقای آیت اله حیدری فرزند حیدر مشهور به حاج آیت کد نامزد ۲۵۶
۳۵- آقای محمدجواد حیدری فرزند عبداله کد نامزد ۲۵۷
۳۶- آقای سلیمان خانجانی رفیع فرزند سلطان ابراهیم کد نامزد ۲۵۸
۳۷- آقای محمود خسروانجم فرزند محمد کد نامزد ۲۵۹
۳۸- خانم صدیقه خورشید فرزند خورشید کد نامزد ۲۶۲
۳۹- آقای امید خلیلی مهر فرزند اسکندر مشهور به خلیلی کد نامزد ۲۶۴
۴۰- آقای مهدی درزی رامندی فرزند قدیرعلی مشهور به رامندی کد نامزد ۲۶۸
۴۱- آقای مجتبی ذوالنوری فرزند رضا مشهور به ذوالنور کد نامزد ۲۷۱
۴۲- آقای جواد رجائی فرد فرزند محمد کد نامزد ۲۷۲
۴۳- آقای جعفر رحمانی فرزند عباس کد نامزد ۲۷۴
۴۴- آقای محمدرضا رشیدی طغرالجردی فرزند عبدالباقی کد نامزد ۲۷۶
۴۵- آقای محمد رضائی فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۷۸
۴۶- آقای محمود رضائی فرزند محمد کد نامزد ۲۷۹
۴۷- آقای علی رضا زاکانی فرزند حسین کد نامزد ۲۸۶
۴۸- آقای جواد زمانی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۸۷
۴۹- آقای اکبر زند فرزند ذبیح اله کد نامزد ۲۹۱
۵۰- آقای حمیدرضا زنددیزاری فرزند مراد مشهور به زند وکیل کد نامزد ۲۹۲
۵۱- آقای مسعود زوارزاده فرزند عبدالزهرا کد نامزد ۲۹۴
۵۲- آقای سیدمحمدعلی سبحانی فرزند سید حسین کد نامزد ۲۹۶
۵۳- آقای حسن سبزعلی گل فرزند عباس کد نامزد ۲۹۷
۵۴- آقای علیرضا سلطان پور فرزند مصطفیر کد نامزد ۲۹۸
۵۵- آقای علی اصغر سلطانی فرزند قلی کد نامزد ۴۱۴
۵۶- خانم فاطمه سعیدی مبارکه فرزند تقی کد نامزد ۴۱۵
۵۷- آقای عباس سیاحت اسفندیاری فرزند مقصود کد نامزد ۴۱۶
۵۸- آقای وحید شاه آبادی فرزند مهدی کد نامزد ۴۱۸
۵۹- آقای مهدی شریفی فرزند قنبر کد نامزد ۴۲۱
۶۰- آقای حبیب اله شهبازی فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۲۵
۶۱- آقای اکبر شهیدی تبار فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۲۶
۶۲- آقای حسین صابری خورگو فرزند علی کد نامزد ۴۲۸
۶۳- آقای شاهین صادقی نسب فرزند علی کد نامزد ۴۵۱
۶۴- آقای محمدمهدی صحیفه فرزند علی مشهور به صحیفه سجادیه کد نامزد ۴۵۲
۶۵- آقای محمد صیفوری فرزند حسین کد نامزد ۴۵۴
۶۶- آقای حسین ضیائی فرزند عباس کد نامزد ۴۵۶
۶۷- آقای علی اشرف طهماسبی نیک فرزند محمد حسین کد نامزد ۴۵۸
۶۸- آقای میثم لطیفی فرزند محمدرضی کد نامزد ۴۵۹
۶۹- آقای علی عابدی جعفری فرزند جواد کد نامزد ۴۶۱
۷۰- آقای غلامعلی علائی فرزند شعبان کد نامزد ۴۶۲
۷۱- آقای رحمان عالی فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۶۴
۷۲- خانم لیلا عبداللهی فرزند علی کد نامزد ۴۶۵
۷۳- آقای محمدحسین عسکری علویه فرزند عزیزالله مشهور به عسکری کد نامزد ۴۶۷
۷۴- آقای حسینعلی غلامی نژادنیستانک فرزند رضاعلی کد نامزد ۴۷۲
۷۵- آقای حسین فاکرخراسانی فرزند محمد رضا کد نامزد ۴۷۵
۷۶- آقای امیرعباس فرحناک فرزند محمود کد نامزد ۴۷۶
۷۷- آقای مجتبی فرهادی فرزند رضا کد نامزد ۴۷۸
۷۸- آقای سیدحجت الله فقیهی فرزند سید احمد کد نامزد ۴۸۱
۷۹- آقای مجید فهمیده فرزند محمدتقی مشهور به فهمیده کد نامزد ۴۸۲
۸۰- آقای علیرضا فولاد فرزند محمدحسین کد نامزد ۴۸۴
۸۱- آقای مصطفی کاتب فرزند حسین کد نامزد ۴۸۷
۸۲- آقای علی رضا کاظمی زمهریر فرزند اسماعیل کد نامزد ۴۸۹
۸۳- آقای سیدحسین کلانتر فرزند سید احمد کد نامزد ۴۹۱
۸۴- آقای مهدی کرمانی فرزند صفرعلی کد نامزد ۴۹۲
۸۵- آقای اصغر کریم زاده ریزی فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۹۵
۸۶- آقای مهدی کریمی فرزند قدرت اله کد نامزد ۴۹۶
۸۷- آقای جواد کمالی فرزند حسین مشهور به کمالی کد نامزد ۴۹۷
۸۸- آقای علیرضا گلڃین پور فرزند محمد مشهور به گلڃین کد نامزد ۵۱۲
۸۹- آقای امیر لکی زاده فرزند علیرضا کد نامزد ۵۱۴
۹۰- خانم زهرا محرمی شاه بکندی فرزند عینعلی کد نامزد ۵۱۸
۹۱- آقای حسین محمدرضائی فرزند محمد کد نامزد ۵۱۹
۹۲- آقای مصطفی محمدی شکیب فرزند اورجعلی کد نامزد ۵۲۴
۹۳- آقای ابوالفضل مرادبیاتی فرزند علی مشهور به بیاتی کد نامزد ۵۲۵
۹۴- آقای مجتبی مرادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۵۲۶
۹۵- آقای محمدحسین مرادی فرزند احمد کد نامزد ۵۲۷
۹۶- آقای سیدامین مرعشی فرزند سید علی کد نامزد ۵۲۸
۹۷- آقای سیدعلی مستجاب الدعواتی فرزند سیدمجتبی کد نامزد ۵۲۹
۹۸- خانم ناهید مظفری فرزند حسین پاشا کد نامزد ۵۴۱
۹۹- خانم زهرا معارف وند فرزند حسن کد نامزد ۵۴۲
۱۰۰- آقای محسن موحدی فرزند محمد جواد کد نامزد ۵۴۸
۱۰۱- آقای سیدحسن موسوی فرزند سیداسماعیل کد نامزد ۵۴۹
۱۰۲- آقای سیدمصطفی موسوی فرزند سید محمد اسماعیل کد نامزد ۵۶۱
۱۰۳- آقای محمدحسین موسی پوربردسیری فرزند ماشاء اله مشهور به موسی پور کد نامزد ۵۶۷
۱۰۴- آقای سیدعابدین میرحسینی فرزند سید مراد کد نامزد ۵۶۹
۱۰۵- آقای مرتضی میرسراجی فرزند ابوالفضل کد نامزد ۵۷۴
۱۰۶- آقای مهدی نادری مطلع فرزند علی کد نامزد ۵۷۶
۱۰۷- آقای اکبر نجاتی فرزند خداوردی کد نامزد ۵۷۸
۱۰۸- خانم نرجس نیازمند فرزند رضا کد نامزد ۵۸۲
۱۰۹- آقای معصوم هاشم زاده تیمورآبادی فرزند خلیل کد نامزد ۵۸۶
۱۱۰- آقای ابراهیم همای خوزانی فرزند غلامعلی مشهور به همایی کد نامزد ۵۹۱
۱۱۱- خانم فاطمه وجدانی فخر فرزند کلام اله کد نامزد ۵۹۲
۱۱۲- آقای نصرت یوسفی فرزند مصطفی کد نامزد ۵۹۴

مطالب مرتبط

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه قزوین آبیک البرز

مقاله قبلی

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه سنندج دیواندره کامیاران

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*