اسامی نهایی نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم سال 98 در حوزه انتخابیه فریمان سرخس احمدآباد رضویه
اسامی نهایی نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم سال 98 در حوزه انتخابیه فریمان سرخس احمدآباد رضویه
اخباراخبار ایرانانتخابات مجلس یازدهم

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه فریمان سرخس احمدآباد

نظرات

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم سال ۹۸ حوزه انتخابیه فریمان سرخس احمدآباد رضویه به شرح ذیل می باشد

۱. ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﺨﺸﯽ زاده
۲. ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﯿﺎ
۳. ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﺮﮐﻤﻦ چه
۴. ﺣﺴﯿﻦ ﺗمیز
۵. ﻋﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮی ﻋﻠﻢ آﺑﺎدی
۶. اﻣﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ
۷. ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺣﺒﯿﺒﯽ
۸. ﺳﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ
۹. ﻣﻠﯿﺤﻪ ﺧﻮاجوی
۱۰. ﻋﻠﯽ رﺿﺎ داروغه
۱۱. ﺧﯿﺮاﻟﻪ داﻧایی
۱۲. ﺣﺴﻦ رﺿﺎ زاده مقدم
۱۳.ﺣﺴﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﺳنگر
۱۴. ﺳﯿﺪ ﻫﺎدی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی
۱۵. ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﻋﺮب
۱۶. ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻈﯿﻤﯽ
۱۷. ﺳﯿﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﯿﺰاده
۱۸. ﮐﺮﯾﻢ ﻓﻼح
۱۹. ﺳﯿﺪ اﺣﺴﺎن ﻗﺎﺿﯽ زاده
۲۰. اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮐﺎردان
۲۱. اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻮﻫﺮی ﭘﻮر
۲۲. ﺳﻌﯿﺪ ﻟﻄفی
۲۳. ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺤﻤﺪی
۲۴. ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎری
۲۵. ﻋﺒﺎس ﻣﺮادی
۲۶. ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮی
۲۷. ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮی
۲۸. ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻧامی

مطالب مرتبط

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه درگز

مقاله قبلی

اسامی نهایی کاندیدهای انتخابات مجلس ۹۸ دوره یازدهم حوزه قوچان فاروج

مقاله بعدی

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*